Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Grupy

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota której członkowie (tercjarze) żyjąc w stanie świeckim realizują powołanie do świętości, przez życie Ewangelią, za przykładem św. Franciszka z Asyżu w ramach swoich obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych. Spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego odbywają się w III niedzielę miesiąca o 14.00 na probostwie.

więcej »

Katecheza dorosłych

Katecheza dorosłych

Katecheza dorosłych to wspólne pochylenie się na tajemnicami wiary, problemami moralnymi, zagadnieniami duchowymi. Spotkania katechezy dorosłych odbywają się zasadniczo w III wtorki miesiąca o 18.45 w piwnicach probostwa.

więcej »

Krąg Biblijny

Krąg biblijny to najprostsza forma spotkania biblijnego, które ma na celu pogłębienie wiary w Chrystusa i głębsze poznanie Pisma Świętego. Dlatego tym spotkaniom towarzyszy pogłębiona lektura Pisma Świętego, wspólna refleksja, modlitwa, dzielenie się osobistym spotkaniem ze słowem Bożym, które ma stać się światłem dla naszego życia. Spotkania Kręgu biblijnego odbywają się zasadniczo w pierwsze wtorki miesiąca o 18.45 w piwnicach probostwa.

więcej »

Ministranci

Wspólnota Służby Liturgicznej w naszej parafii liczy 19 ministrantów (w tym 6 kandydatów). Spotkania (tzw. zbiórki ministranckie) odbywają się w soboty o godz. 9.00, w „piwniczce parafialnej”.

więcej »

Oaza

Wspólnota młodzieżowa w naszej parafii spotyka się w piątki w godz. 18.30 - 21.00, w „piwniczce parafialnej”. Zapraszamy młodzież radosną, ciekawą świata i Boga, otwartą na dyskusję, nowe pomysły, drugiego człowieka i Jezusa...

więcej »

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Charytatywny istnieje w naszej parafii od początku jej istnienia. Zespół charytatywną włącza się w akcje przygotowywania paczek świątecznych dla osób chory i starszych, zbiórek żywności oraz zbiórki pieniężne na cele charytatywne. Zespół charytatywny odwiedza również osoby chore i samotne. Zapraszamy wszystkich chętnych do posługi Caritas!

więcej »

Redakcja gazetki parafialnej "Wspólnota"

Pierwszy numer naszej gazetki parafialnej pt. "Parafia św. Andrzeja Boboli" ukazał się w 16 października 1994; po trzech miesiącach pismo przyjęło nazwę "Wspólnota". Dotychczas ukazało się ponad 1000 numerów (grudzień 2017). Spotkania redakcji odbywają się zasadniczo w II wtorki miesiąca o 18.45 na probostwie.

więcej »

Rodzina Szensztacka

Celem Ruchu Szensztackiego jest odnowa świata w Chrystusie przez Maryję Matkę Trzykroć Przedziwną. U podstaw ruchu znajduje się „przymierze miłości” z Maryją, zawarte przez pierwsze pokolenie członków w dniu 18.X.1914 roku w kaplicy w Szensztat k. Koblencji w Niemczech. Msza święta w intencji czcicieli MB Trzykroćprzedziwnej odprawiana jest 18. każdego miesiąca.

więcej »

Rycerze Świętego Franciszka

Najmłodszą grupą wiekową FZŚ gromadzącą dzieci od lat 8 do 15 to tzw. Rycerze św. Franciszka. Są oni zorganizowani według międzynarodowych zasad metodycznych tzw. Karty Rycerzy św. Franciszka i podlegają opiece miejscowej wspólnoty. Spotkania Rycerzy św. Franciszka odbywają się w soboty o 10.00 na probostwie.

więcej »

Schola parafialna

Schola parafialna to grupa dzieci pragnąca wielbić Pana Boga śpiewem. Schola uświetnia swym śpiewem niedzielną Mszę świętą o g. 10.30. Spotkania scholi odbywają się w soboty o 9.00.

więcej »

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

więcej »