Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Katecheza dorosłych

Pojęcie „katecheza” wywodzi się z języka greckiego („katechein”) i oznacza pouczanie, odpowiadanie na pytania. We wczesnym chrześcijaństwie dotyczyło procesu przygotowania dorosłych do chrztu, tzw. katechumenów. Uczestniczyli oni w naukach – katechezach przedchrzcielnych, które przygotowywały ich do przyjęcia tego sakramentu. Katechez udzielano także po chrzcie, by pogłębić życie chrześcijańskie. Dzisiaj również w Kościele katecheza adresowana do dorosłych jest pierwszą formą katechezy.

Dlatego ZAPRASZAMY na comiesięczną katechezę dorosłych w naszej parafii. W ten sposób stwarzamy możliwość pogłębiania wiary, formacji, rozwoju duchowego i dyskusji. W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy cykl oparty na zagadnieniach proponowanych przez Katechizm Kościoła Katolickiego.

Katechezy odbywają się w formie stacjonarnej, we wtorki, o godz. 18.45, w krypcie pod kościołem.
W razie potrzeby i możliwości, kiedy będzie możliwość udziału on-line, obok terminu i tematu pojawi się także link do spotkania.

Terminarz spotkań

Data

Tematyka

KKK

Dostęp

19 X 2021

Symbole wiary

KKK 185-197

 

16 XI 2021

„Wierzę w Boga”

KKK 199-231

 

14 XII 2021

„Bóg – Ojciec”. Tajemnica Trójcy Świętej

KKK 232-267

 

18 I 2022

„Bóg Wszechmocny”

KKK 268-278

 

22 II 2022

„Bóg – Stwórca”

KKK 279-301

 

22 III 2022

Opatrzność Boża

KKK 302-324

 

26 IV 2022

Bóg Stwórca nieba i ziemi

KKK 325-354

 

17 V 2022

Bóg Stwórca człowieka

KKK 355-368; 374-379

 

21 VI 2022

„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”

KKK 369-373