Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Obecni duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Piotr Wenzel (od 27.07.2014)

ur. 15 marca 1968 w Radzionkowie, pochodzi z parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1997 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Pracował jako wikariusz w parafiach: św. Bartłomieja w Bieruniu Starym (1997-2000), parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej (2000-2003). Od 2003 sędzia Sądu Metropolitarnego w Katowicach. Z wykształcenia magister inżynier informatyki (Politechnika Śląska w Gliwicach), magister teologii (Wydział Teologiczny w Katowicach przy PAT w Krakowie), magister prawa kanonicznego (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), doktorant prawa kanonicznego (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie) oraz przewodnik beskidzki i pilot wycieczek. Doświadczenie kapłańskie to także rekolekcje Ruchu Światło - Życie, kolonie charytatywne oraz rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych. Obecnie pełni funkcję proboszcza naszej parafii, kapelana Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, programu duszpasterskiego Światło w Familoku i przewodników Archidiecezji Katowickiej. Wspomaga także pracę Sądu Metropolitarnego w Katowicach.

Kontakt: proboszcz@bobola.info


Rezydent:

Ks. dr Wojciech Kamczyk (od 29.08.2016)

ur. 27 września 1979 w Rybniku, pochodzi z parafii NSPJ w Rogowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 2004 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Pracował jako wikariusz w parafiach: Narodzenia NMP w Pszowie (2004-2007), NSPJ w Mysłowicach (2007-2011), NSPJ w Rybniku – Boguszowicach Starych (2011-2013). W latach 2013-2016 pełnił posługę katechety stałego w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.; w tym czasie był także rezydentem w parafii pw. MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Wodzisławiu Śl. Od 2016 r. adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach W parafii opiekuje się wspólnotą ministrantów, młodzieżą oazową (Ruch Światło-Życie), prowadzi Katechezę Dorosłych.

Kontakt: e-mail