Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Parafialna Rada do spraw ekonomicznych

.Parafialna rada do spraw ekonomicznych jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku.

Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii i tylko on, z zachowaniem przepisów prawa, podejmuje wiążące decyzje.

Rada przedstawia roczne sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii przed całą wspólnotą parafialną w ramach ogłoszeń podczas mszy świętej do końca stycznia roku następnego. Sprawozdanie to w imieniu Rady może przedstawić również proboszcz.

Parafialna Rada Ekonomiczna:

  • informuje parafian o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, a także informuje proboszcza o odbiorze tych planów i zamierzeń przez parafian;
  • służy proboszczowi pomocą w wykonywaniu podjętych zadań, takich jak budowa czy remont obiektów sakralnych i kościelnych oraz w utrzymaniu tych obiektów poprzez między innymi: rekomendację odpowiedniej oferty zakupu materiałów lub wykonania usług, weryfikowanie kosztorysów, zdobywanie środków finansowych.

W skład Rady wchodzą:

  • proboszcz parafii jako jej przewodniczący;
  • trzech wiernych świeckich zamieszkujących na terenie parafii (w przypadku parafii zakonnych liczba członków Rady może być większa ze względu na przepisy prawa własnego danego kleryckiego instytutu za-konnego czy stowarzyszenia życia apostolskiego).

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii św. Andrzeja Boboli

  1. ks. Piotr Wenzel
  2. Jan Spychała
  3. Franciszek Kołodziej
  4. Krzysztof Grębowicz