Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Pogrzeb i sprawy cmentarza


Zgłoszenie pogrzebu

W celu załatwienia formalności związanych z pogrzebem do kancelarii parafialnej należy przynieść kartę zgonu, formularz dla zarządcy cmentarza oraz ewentualnie także zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego wiatyku. W przypadku pogrzebu z innych parafii zgłaszamy się najpierw w parafii miejsca zamieszkania zmarłego, która prowadzi pogrzeb, a po ustaleniu daty i godziny zgłaszamy się w naszej kancelarii, by załatwić sprawy związane z miejscem pochówku na cmentarzu.

Jeśli zmarły mieszkał poza naszą parafią należy skontaktować się z proboszczem parafii, do której należał zmarły i uzyskać pozwolenie na pogrzeb w innej parafii.

Formalności związane z miejscem pochówku należy załatwiać z administracją cmentarza na którym zmarły ma zostać pogrzebany lub w przypadku naszego cmentarza wszelkie formalności związane z pogrzebem i cmentarzem załatwimy w kancelarii parafialnej.

CMENTARZ

Informujemy o konieczności wnoszenia opłat dzierżawnych za miejsce na cmentarzu po 20 latach od pochówku. Miejsce grobowe jest zastrzeżone prawnie na 20 lat do grudnia roku w którym mija 20 lat od pochówku. Po upływie tego czasu czekamy cały rok na odnowienie rezerwacji (np.od stycznia 2016 roku (przez cały rok) przyjmujemy odnowienia rezerwacji zmarłych w 1995 roku).

Wszystkie sprawy cmentarza związane z cmentarzem załatwiane są w kancelarii parafialnej:

Informacje o prolongowaniu grobu możemy uzyskać także telefonicznie w czasie urzędowania kancelarii

Informacje o zgonach przyjmowane są o każdej porze, bez względu na godziny pracy kancelarii.

Przedłużenia dzierżawy miejsca grobowego

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: „Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Po upływie tego okresu ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli zostanie zgłoszone zastrzeżenie przeciw temu, a osoba zgłaszająca uiści przewidzianą opłatę dzierżawną. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione”. Jeśli mija więc czas dzierżawy za grób, konieczne jest jej przedłużenie na kolejne lata. W przeciwnym razie w tym samym miejscu może zostać pochowana inna osoba.

Przedłużenia dzierżawy miejsca grobowego można dokonywać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Przynosimy wtedy ze sobą pokwitowanie z poprzedniej rezerwacji - jeśli takowe posiadamy lub dane osoby pochowanej, której grób chcemy zarezerwować. Opłata dzierżawna wynosi 25 zł na rok, a więc odpowiednio na 5 lat (125 zł), 10 lat (250 zł), 20 lat (500 zł). Osoby dokonujące ustawowej opłaty zobowiązane są także do podania imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania osoby , które na czas opłaconej dzierżawy mają prawo do danego grobu lub miejsca pochówku. Po dokonaniu wpłaty uzyskamy potwierdzenie rezerwacji.

W przypadku nie możliwości wizyty w kancelarii parafialnej (choroba, wiek lub miejsce zamieszkania np. za granicą) prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią.

Likwidacja grobu

Osoby pragnące zrzec się miejsca pochówku na cmentarzu i likwidacji znajdującego się nagrobka, proszone są o wizytę w kancelarii parafialnej i złożenie pisemnego oświadczenia o „likwidacji grobu”. Likwidację nagrobka przeprowadza zarządca cmentarza, po wniesieniu opłaty za rozbiórkę i utylizację gruzu z nagrobka. Istnieje możliwość rozbiórki nagrobka we własnym zakresie o czym należy wcześniej poinformować kancelarię. W tym wypadku utylizację gruzu załatwiamy we własnym zakresie (nie wrzucamy gruzu do kontenerów!)

Postawienie lub zmiana nagrobka

W przypadku chęci budowy nagrobka wymagane jest pozwolenie na postawienie lub zmianę pomnika oraz przedłożenie projektu nagrobka. Przypominamy, iż zwyczajem diecezjalnym pozwolenie na postawienie pomnika związane jest z uiszczeniem opłaty 10% wartości w kancelarii parafialnej.